Yazar arşivleri: armin

Alaeddin Şenel – 50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem PDF veya EPUB formatında indir

Bilgi edinmenin bilimsel olan ve olmayan yöntemleri nelerdir? Bilimsel yöntem ile “araştırma teknikleri” arasındaki fark nedir? Bilimde önermelerin yanlışlanması üzerine ne söylenebilir? Matematik bilim midir? Gerçekliğin istatistiklerle hem doğru hem de çarpık yansıtılabilmesi nasıl açıklanabilir? Kuramsal fizikte “belirsizlik” ve “görelilik” durumları, gerçekliğin kişiden kişiye değişeceği anlamına gelir mi?
Çağdaş bilimlerin tohumları nerede atıldı? Doğa bilimleri nasıl sınıflandırılabilir? Doğan bilimleri- sosyal bilimler ayrışması nasıl gerçekleşti? Tarih bilimini öteki toplum bilimlerinden ayrılan özellikleri nedir? Sosyolojide karma yöntem nedir? İktisat bilimi, günümüzdeki biçim ve içeriğiyle bir sosyal bilim midir? Dinin bilimsel bilgi üretimi üzerine etkileri nedir? Toplum bilimlerinde devrim olur mu?
PDF  linki : http://adf.ly/1N57fv
EPUB  linki : http://adf.ly/1N57kM

Zubritski, Mitropolski, Kerov – Kapitalist Toplum PDF veya EPUB formatında indir

Kapitalizm, bir yanda, mülkten yoksun ya da hemen hemen yoksun halk kitleleri, ücretliler haline gelmekte iken, bir yanda, üretim alet ve araçlarının, çok az sayıda toprak sahipleri ve kapitalistlerin grubunun elinde bulunduğu bir toplum düzenidir.
Kapitalizmde, işçi, iş gününün bir bölümünde kendisi için, geri kalanında patronu için çalışır. İşçi, özgür bir insandır ve yasa, onu kapitalist için çalışmaya zorlamaz. Ama, genel olarak üretim aracına sahip olmadığından, kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak için işçi olarak çalışmak zorundadır. İşçilerin kapitalistler tarafından sömürülmesi toplumdaki üretim ilişkilerinin kilit taşıdır.
Kitapta, Kapitalist üretim biçiminin temel niteliklerini, Burjuva devrimini, Kapitalizmin kurulması ve gelişmesini, Rusya’da kapitalizm gelişmesini, Sömürge sistemini bölümler halinde anlatılmıştır.
PDF  linki : http://adf.ly/1N57SX
EPUB  linki : http://adf.ly/1N57WB