Aylık arşivler: Ekim 2014

Gençler için Akâid Dersleri – İmam Tahavi PDF e-Kitap indir

İbni Ebil İzz El Hanefi – El Akidetüt Tahaviyye ve Şerhi
Prof. Dr. Muhammed el-Humeyyis – Gençler için Akâid Dersleri – Tahavi Şerhi

TAHÂVÎ: 

Hanefî mezhebinin meşhûr fıkıh âlimlerinden. İsmi, Ahmed bin Muhammed bin Selâme bin Seleme bin Abdülmelik olup, künyesi Ebû Ca’fer’dir. Doğum târihi hakkında farklı rivâyetler vardır. Ancak, 238 (m. 853) târihi tercih edilmektedir. 

Hicri 321 yılında vefat etmiş olan İmam Ebû Ca’fer et-Tahavî’nin kendi mezhebinin imamı Ebû Hanîfe ve iki arkadaşı Ebû Yusuf ve Muhammed’in akîdelerinin selef-i salihîn’in akîdelerine muvafık olduğunu ortaya koymak üzere yazdığı değerli bir akîde metnidir. Bu akîde metni, amelî mezhepleri farklı da olsa Ehl-i Sünnet arasında genel bir kabul görmüştür. Birçok defalar şerh edilen bu kısa metnin en değerli şerhi de yine Hanefî mezhebinin ünlü ilim adamlarından biri olan İbn Ebi’l-Izz tarafından yapılmıştır. Bu şerhte İbn Ebi’l-Izz etraflı bir şekilde selef-i salihîn akîdesini ele almış, Kitab ve Sünnet’ten pek çok deliller serdetmiştir

Yazar : İmam Tahavi
Çeviren : M. Beşir Eryarsoy
Yayınevi : GURABA
Sayfa Sayısı : 608
Dili : TÜRKÇE
Yayın Yılı : 2010
Konu : AKÎDE
İsim : el-AKÎDETU’T-TAHÂVİYYE VE ŞERHİ 
Orijinal İsim : شرح العقيدة الطحاوية 
Te’lîf : İmam Ebû Cafer et-Tahavî el-Hanefî 
Şerh : İmam İbn Ebi’l-İzz el-Hanefî 

Online Oku / Download (Yandex Disk)

Barbara Freethy " Geceye Fısıldanan Dilekler " ePub ebook PDF ekitap indir

Dilekler, gökyüzünü aydınlatan yıldızlar gibidir…
Doğum günleri, umutla sarıldığımız dileklerin gerçekleşmesini umduğumuz özel günlerdir… Aynı gün doğup birbirlerinden habersiz olan Liz, Angela ve Carole tam da bu duygularla mumlarını üflerler. Bir dilekle her şeyin değişebileceğine inanmaktan yıllar önce vazgeçen bu üç kadın, son bir umutla dileklerine sımsıkı sarılırlar. Ve kader, hayatı, aşkı ve mutluluğu yeniden yaşamak isteyen bu üç kadının seslenişine duyarsız kalmaz…

“Güzel yazılmış modern bir aşk romanı olan Geceye Fısıldanan Dilekler, okuyanların kalbini ısıtacak birbirinden farklı üç hayatı tek kitapta birleştirmiş. Barbara Freety’nin keyifli anlatımıyla sizi saracak bu kitap kendinize vereceğiniz güzel bir hediye.”
-Romance Junkies-

http://www.mediafire.com/view/1lt9lne9kkwan4d/Barbara_Freethy_-_Geceye_Fısıldanan_Dilekler.pdf
İndirmek İçin “PDF İndir” İkonuna veya Alternatife Tıklayınız. 


“Barbara Freety Geceye Fısıldanan Dilekler’le kahve tadında bir okuma sunuyor. Birbirinden habersiz üç kadının dileklere tutunan yaşamlarını okumak, özellikle kadınlar için muazzam bir deneyim olacak.”
-Cupcake On Books-

“Bu kitabı okurken kendinizden ve tanıdıklarınızdan bir şeyler bulacağınız muhakkak. Geceye Fısıldanan Dilekler, âşık olmak, aile kurmak ve mutlu hatıralar yaratan anlar yaşamak üzerine yazılmış ilham veren bir roman.”
-Romantic Times-
(Tanıtım Bülteninden)

İmam-ı Azam – Fıkh-ı Ekber Şerhi (Aliyyül Kari) PDF e-kitap indir

 

İmam-ı Âzam – Fıkhı Ekber 
Allâme Aliyyül Kâri – Fıkhı Ekber Şerhi

Hanefî mezhebinin kurucusu İmam-ı Âzam’ın Fıkh-ı Ekber adlı kitabının şerhi olan bu eser; ehil olmayanların kendilerini kurtarıcı ilan ettiği devrimizde Ehl-i sünnet vel-cemaat inancını yeni baştan öğrenmek isteyenler için başucu
(Tanıtım Bülteninden)

Türkçe (Orijinal Dili:Türkçe)
Sayfa: 392 syf. – Tarih: 2000
Çeviri : Yunus Vehbi Yavuz

Kategoriler;
İslam / İbadete Dair

Download (Yandex Disk)