Aylık arşivler: Eylül 2013

Fedailerin Kalesi Alamut – Wladimir BARTOL kitabının özeti

Fedailerin Kalesi Alamut

KİTABIN ADI : FEDAİLERİN KALESİ ALAMUT

KİTABIN YAZARI : WLADIMIR BARTOL

YAYIN EVİ VE ADRESİ: YURT KİTAP YAYIN-CAĞALOĞLU/İSTANBUL

BASIM YILI : 2.BASIM AĞUSTOS 1998

1.KİTABIN KONUSU: Büyük Selçuklu Devleti’ni çöküşe hazırlayan, İsmaili öğretisiyle Hasan İbn-i Sabbah’ın sıfırdan vücuda getirdiği saltanatının hikayesi.

2.ROMANIN ÖZETİ:
Hasan İbn-I Sabbah, Hz. Ali taraftarı olan birisidir ve o dönemde biraz da olsa yaygın olan İsmaili Tarikatı’na meyillidir. Ancak bu öğretinin savunduğu düşünceler Hasan İbn-i Sabbah’a aslında pek de cazip gelmeyen fikirlerdir,daha doğrusu saçma gelen.
Bir gün, yaşadığı yere İsmaili öğretisinin bir daisi gelir ve H. Sabbah bu şüphelerinden dolayı O’nu ziyaret etmeye karar verir. Bu vesileyle dainin yanına gider ve İsmaili inanışlarının kendisine pek makul gelmediğini, bu öğretinin ardında başka sırların bulunduğuna inandığını söyler. Dai, onun zeki ve aradıkları tipte bir insan olduğunu, onun için sırlarını ona açacağını söyler ve ekler: Aslında bu anlatılan hikayelerin(Ali’nin soyundan Mehdi’nin geleceği,vs.), basit ve gündelik yaşayan insanları öğretilerine çekebilmek için kullanılan yalanlar olduğunu belirtir. Bu düşüncelerin etkisine giren H. Sabbah’ın Ali taraftarı babası,çevresinden oğlu adına korkarak, onu bir medreseye yollar. Hasan Sabbah, medresede Ömer Hayyam ve o zamanlar henüz adı tarihe geçmemiş,geleceğin büyük veziri Nizam-ül Mülk ile tanışır.
Bu medresede, zamanla kaynaşıp dost olan bu üç kişi ,kendi aralarında, ilerde iyi bir mevkiye gelen ilk kişinin diğerlerine de yardım edeceğine dair yemin ederler. Uzun zaman sonra Nizam-ül Mülk vezir,Ömer Hayyam da ünlü bir matemetikçi ve astronom olur. Nizam-ül Mülk, Hasan Sabbah’ın sarayda bir göreve gelmesini sağlar ancak zamanla kıvrak zekasıyla sivrilen Hasan Sabbah, Nizam-ül Mülk’ün yerini tehdit etmeye başladığı için onu saraydan uzaklaştırır. Hasan Sabbah bir müddet Nizam-ül Mülk’ten kaçtıktan sonra Ömer Hayyam’ın yanına gider ve onun zevk-ü sefa içinde yaşadığı hayatı görür. Bu esnada, bir gün tartışırlarken, Hasan Sabbah’ın aklına hayatını değiştirecek bir plan gelir ve Rey şehrine geri döner. Cebinde epey bir birikmiş altını vardır. Bu şehirde Alamut adında zaptı imkansız denecek kadar zor bir kale vardır ve bu kalenin kumandanı zevke dalmış sarhoş birisidir. Hasan Sabbah bir gün, kendini bir dai gibi tanıtarak kaleye girer ve bir hileyle kaleyi ele geçirir. Burada, kendisini İsmaililer’in bekledikleri peygamber ilan eder ve bu sıfatla birçok yandaş toplayarak, aralarından seçtiği bazı gençleri fedai olarak yetiştirir. Bu kalenin arkasında, eskiden orada yaşayan Deylem krallarının yaptırdığı birbirinden güzel bahçeler vardır. Hasan Sabbah bu bahçeleri daha da güzelleştirerek tam bir cennet havasına sokar.
Birbirinden zor askeri eğitimler görüp, birçok dini bilgilerle donatılan fedai adayları,bir zaman sonra sınava tabi tutularak fedailiğe kabul edilip, İsmaili ordusunda saygın bir yere sahip olurlar.
Hasan Sabbah bu planı hayata geçirmeye başlamadan önce;Hindistan’da bir arkadaşının yanına gitmiş ve orada haşhaştan yapılan uyuşturucu hapları tanımıştır. Bu haplar içenleri uyutarak tam bir hayal aleminde yaşatma özelliğindedir. Hasan Sabbah bunların yapılışını öğrenir ve dönüşünde, hizmetkar yetiştirmrde uzman ve güzel bir kadın olan Apama’yı da beraberinde getirir. Kaleyi zaptettikten sonra, İran pazarlarından köle kızlar satın alarak, Apama vasıtasıyla onları yetiştirir. Aslında onlar, ilerde göz önüne serilecek sahte cennetin hurileridirler.
Her şey hazırlandıktan sonra,bir gün, o zaman kadar fedailerin henüz görmedikleri “Peygamber Seyduna” onları yanına çağırır ve onlara o gün cennetin kapılarını açacağını söyler.diğer tarafta, cennet bahçelerinde, cariyelere ne yapmaları gerektiği anlatılmış ve hata yapanın öleceği daha doğrusu öldürürleceği söylenmiştir; hepsi bu cennet senaryosundaki rollerini oynamaya hazırdırlar.
Fedaileriyle ilk defa yüz yüze görüşen Seyduna, onlara bahçelere giden gizli bölmelere gelmeden önce, zamanında Hindistan’da tanıştığı haplardan yedirir ve bahçelere dek onları uyumuş vaziyette kölelerine taşıtır. Bu uykulu yolculuk sırasında fedailer, cennet rüyaları görmektedirler; istedikleri her şey olmaktadır ve büyük bir zevk içinde, kelimenin tam anlamıyla uçmaktadırlar. Uyandıklarında hepsi birbirinden habersiz, ayrı ayrı yerlerde, başlarında birbirinden güzel ve çekici yedişer huri hazır bekler vaziyette bulurlar. Huriler, fedailerin sorularını büyük ustalıkla tezgahlanan yalanlarla savuştururlar ve bu seneryonun sahteliğinin ortaya çıkmasına engel olurlar. Hepsi fedailere hizmet için fırsat kollamaktadırlar.
O gün birbirinden güzel zevkleri tadan fedailer, cennetten yine uyutularak fakat kendilerinin hizmetkarı hurilerin hülyalarıyla ayrılırlar. Uyandıklarında, hepsi hurilerine kavuşmak arzusuyla yanıp tutuşan birer yürüyen ölüm olmuşlardır.
Giderek büyüyen bu tarikat tehlikesine karşı Selçuklular bir sefere çıkar. Kaleye, savaşmadan teslim olmasını önermek üzere gelen elçilere Seyduna, öğretisini önce sözlü olarak aşılamaya çalıştıysa da başarılı olamaz. Bunun üzerine, ilk kez olmak üzere kale sakinlerinin huzuruna çıkan peygamber, elçiler de dahil, herkesin gözü önünde, iki fedaisine ölmelerini emreder ve elçiler şaşkınlıkla oradan ayrılırken, Seyduna’ya inananların da imanları pekişmiştir.
Seyduna için artık intikam zamanı gelmiştir. En gözde fedaisi İbn-i Tahir’i yanına çağırır ve kenarında zehirli küçük bir hançercik gizlenmiş bir mektupla O’nu, kendisine büyük bir kuvvetle saldırmaya hazırlanan Nizam-ül Mülk’ü öldürmeye yollar. Gitmeden önce O’na Gazali’nin öğrencisi olduğunu ve O’ndan haber getirdiğini söylemesini ister ve öldürmeden önce, daha önce cennete girmeden içirdiği haplardan vererek içmesini emreder. İbn-i Tahir bir mürid kılığında Nizam-ül Mülk’ün çadırına girer ve çıkarttığı küçük zehirli hançerle ona bir hamle yapar. İğne Baş Vezir’in kulağını çizmiştir ancak zehiri çok tesirli olan bu hançerin öldürücü olması, bu çizikle mümkün olmuştur. Hasan Sabbah’ın yolladığı mektupta ise şu satırlar yazılıdır: “ Cehennemde görüşmek üzere; Hasan Sabbah.” Baş Vezir, ölmeden önce tüm bunların yalan olduğunu ve Seyduna’nın bir sahtekar olduğunu İbn-i Tahir’e anlatır ve O’nu öldürmesi için serbest bırakılmasını emreder. Bu sırada Seyduna, ikinci bir fedaisini Melikşah’ın üzerine salar. O da benzer şekilde görevini icra eder, ama hemen öldürülür; öldürülür fakat O, ölümün acı zehrini tatlı bir şerbet gibi, büyük bir hazla içmiştir.
Seyduna’ya ulaşan İbn-i Tahir, O’nu öldüremez ancak, Seyduna, gerçekte ne için yaşadığını anlatıp, yaşam felsefesini O’na aşılar ve O’nu göndererek kendisini yetiştirmesini ister ve bir gün kendi yerine geçeceğini söyler.
Hasan Sabbah, artık hedefine ulaşmış, muzafferdir.

3.ANAFİKİR:
Romanda anlatılanlar aslında, sadece bin yıl önce yaşanmış ve bitmiş olaylar değil, hala bu gün de yaşanan ve gelecekte de yaşanacak olaylardır. Ancak günümüzde durum daha vahimdir. Zira eskiden, bu tip sahtekarlara çok nadir rastlanırken ve insanlar buna daha az inançlı görünürken, şimdi bu çeşit vicdan sömürücüleri değişik kisveler alyında aynı faaliyetleri devam ettirmektedirler. Yani ortalık, Hasan Sabbah’larla doludur. Bize düşen, bir virüs gibi sinsice insana nüfuz eden bu kan emicilere karşı daima bağışıklık sistemimizi canlı tutmak ve onlara fırsat vermemektir.
Ayrıca, eğer insan yürekten inandıktan sonra, istediği her şeyi yapabilir. Kitap, bunu da vurgulamaktadır.

4. KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

İsmaili Tarikatı: Dinde, geniş bir kuralsızlık anlayışına sahip, Hz. Ali’nin taraftarlığını yapan ve onun soyundan Mehdi namıyla bir kurtarıcı. Peygamberin dünyaya geleceğine inanan insanların oluşturduğu tarikat. H. Sabah, bu tarikatı kullanarak, birçok insanı kendi saflarına çekmiştir.
Alamut Kalesi: H. Sabbah bir hilyle ele geçirdiği bu kalenin eskiden yapılmış bahçelerini sahte bir cennet olarak kullanıp, özel talebelerinin tam bir fedai olmalarını sağlamış, bu zaptı zor kalede de Selçuklular’a karşı başarılı savunmalar yapmış, kısacası hayellerini bu kale vasıtasıyla gerçekleştirmiştir.
Hasan İbn-i Sabbah ( Seyduna ): İsmaili öğretisini kullanıp, bir hileyle ele geçirdiği Alamut Kalesi’nde peygamberliğini ilan eden bu şahıs, burada yetiştirdiği ölüm sevdalısı fedailerle, özellikle Nizam-ül Mülk’ten öc almayı, sonrasında da Selçuklu Devleti’ni yıkmayı hedeflemiş ve bunu da büyük ölçüde başarmıştır.
Kendisi, son derece zeki ve kurnaz, aynı zamanda da çok espirili birisidir.
Kendisini peygamber ilan etmesine ve yetiştirdiği insanlara dini bilgileri öğretse de, tamamen Allah inancı olmayan, her konuda geniş bilgiye sahip birisidir.
Nizam-ül Mülk: Gençliğinde H. Sabbah’ın yakın arkadaşı olan Nizam-ül Mülk, zamanla yükselerek, Büyük Selçuklu Devleti’nin baş vezirliğine kadar yükselmiştir. O da son derece zekidir ve yüksek meziyetli bir devlet adamıdır. Bir zamanlar kendi yardımıyla saraya aldırdığı Hasan Sabbah’ı yine saraydan kendisi uzaklaştırdığı için onun kinine maruz kalmış ve bu kin O’nun ölümüne yol açmıştır.
Ömer Hayyam: Büyük matematikçi ve astronomdur. O da Hasan Sabbah ve Nizam-ül Mülk’ün yakın gençlik arkadaşıdır. Hasan Sabbah’ın dünya görüşünü etkilemiş ve oluşmasında baş rolü oynamıştır. Hayatın gelip geçici olduğunu ve her zevkin zamanında yaşanması gerektiğini savunur.
İbn-i Tahir: Büyük bir ismaili daisi olan Tahir’in torunudur ve bu nedenle Alamut’a gelmiştir. Seyduna’nın en gözde fedaisidir. Nizam-ül Mülk’ü öldürmüştür.

5. Kitap Hakkında Şahsi Görüşler:
Kitap, yüzyıllar öncesi tarihten bir kesiti anlatsa da, günümüz dünyasına da ışık tutan ve çok önemli dersler çıkarılabilecek türden bir eser. Uzun olmasına rahmen, eline alan okuyucuyu kendine bağlayan, sürükleyici bir anlatıma sahip. Herkesin okuyabileceği, okuması gereken bir kitap.

6.YAZAR HAKKINDA KISA BİLGİ:
1903 yılında Trieste civarında küçük bir Sloven şehrinde dünyaya geldi. Fransız kültürü alan anne ve babasının etkisiyle, yirmili yıllarda Sorbon’da tahsil gördü. Yüksek öğreniminin büyük bir kısmını, anayurdunun başkenti olan Ljubljana şehrinde tamamladı. Öğrenim gördüğü dalları, bakış açılarına göre, gelişigüzel veya ansiklopedik olarak tanımlamak mümkündür: felsefe,psikoloji, (Bartol, Freud’un o zamanlar pek tanınmamış olan eserini çok erken yaşlarda keşfetmişti), biyoloji(hayatı boyunca kelebeklerin yaşamlarına hayran kalmıştı), dinler tarihi. Kısacası , son savaştan önce yoğun anlaşmazlıklar tarafından parçalanmış bir ülke için, hiç de uygun olmayan bir eğitim. Ljubljana, otuzlu yıllarda zıt ideolojilerin birbirleriyle şiddetle çatıştıkları bir şehir olmuştur.
İlk eseri olan Almaut’u 1938 yılında ana dili olan Slovence ile kaleme alarak tamamladı. İkinci Dünya Savaşı’nın karışık ortamında umduğu ilgiyi bulamadı. Hatta bir ara el altından satılarak tehlikeli bir kitap olarak kabul edildi. Bartol, savaş yıllarında vatanını işgal eden Alman ve İtalyan faşistlerine karşı mücadele etti.
Savaştan sonra kurulan Yugoslavya’da istediği ortamı bulamadığı için 1946 ile 1956 yılları arasında on yıl ikamet edeceği Trieste’ya yerleşti. 1956 yılında geri dönerek Alamut’u bir kez daha yayınlamayı başardı. 1960 yılında Yugoslavya yazarlar birliği başkanlığına seçilerek nihayet layık olduğu itibara ulaştı. Kitabı ise 1967 yılındaki ölümüne kadar bir daha yayınlanamadı. Herkes tarafından baş eseri olduğu kabul edilmesine rağmen sadece 1980 ve 1984 yıllarında iki baskı yapabildi.

Tüm Bütün Roman Özetleri ve popüler kitap özetleri

Roman özetleri sitemdeki şu ana kadar eklenmiş olan roman özetlerinin listesi. Aradığınız özeti kolayca bulmak için siteyi ziyaret edip arama kutucuğuna roman adını yazıp arayabilirsiniz. Siteyi ziyaret etmek için tıklayınız. Vaya aşağıdan harflere göre aradığınız roman özetine bakabilirsiniz.

A B C Ç D E F G H İ K L M N O Ö P R S Ş V Y Z


A
Ak Dağlar
Adı Aylin
Alarm
Ay Battı
Ateş Gecesi
Atatürk’ün Fikir Sofrası
Atatürk’ün Avrasya Devleti
Ateşten Gömlek
Acımak
Anahtar
Ateşten Gömlek
Ago Paşa’nın Hatıraları
Acı Kahve
Acımak
Ak Topraklar
Ak Zambaklar Ülkesi Finlandiya’da
Ateşten Gömlek
Ada
Araba Sevdası
Ajan
Aşina Yüzler
Ateş Geçitleri
Aşk-ı Memnu
Acımak
Ateşten Gömlek
Aldatacağım
Ateşten Gömlek
Acımak
Adı Aylin
Akşam Güneşi
Aşk-ı Memnu
Ateşten Gömlek
Aşk Bekliyor
Ataçağ
Ankara Ekspresi
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Anahtar
Aldatacağım
Aşk-ı Memnu
Anamın Kitabı
Aldatacağım
Ateşten Gömlek
Anamın Kitabı
Ateşten Gömlek
Ateşten Gömlek
Araba Sevdası
Ateş Gecesi
Aşk-ı Memnu Al Midilli
Ayaşlı İle Kiracıları
Adı Aylin
Adı Aylin
Acımak
Acımak
Anahtar
Armağan
Acımak
Anamın Kitabı
Anahtar
Alemdağda Var Bir Yılan
Anamın Kitabı
Ateş Gecesi
Ankara Ekspresi
Atatürk’e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği
Akşam Güneşi
Ayaşlı Ve Kiracıları
Adı Aylin
Acımak
Anamın Kitabı
Ankara’da Savaş Rüzgârları


B
Bir Kucak Çiçek
Bir Çift Yürek
Beyaz Lale
Bye Bye Türkçe
Bomba
Büyük Ümitler
Bir Ölünün Defteri
Bir Ölünün Defteri
Benim Adım Kırmızı
Bir Yazın Tarıhi
Beyaz Geceler
Beyaz Gemi
Beyaz Gemi
Bir Tereddütün Romanı
Benim Adım Kırmızı
Beyaz Kale
Bülbülü Öldürmek
Bir Sürgün
Bugünün Saraylısı
Bir Kadın Düşmanı
Bomba
Bir Devrin Romanı
Bir Ölünün Defteri
Beyaz Kale
Beyaz Kale
Bir Tereddütün Romanı
Benövşeler Üstte Göz Yaşları
Biz İnsanlar
Bir Kadın Düşmanı
Beyaz Geceler
Beyaz Gemi
Bir Kapris Kurbanı
Beyaz Diş
Bütün Eserleri – 2
Bir Tereddütün Romanı
Biz İnsanlar
Bugünün Saraylısı
Baltacı Mehmet Paşa ve Katerina
Beyaz Kale
Beyaz Gemi
Bir Çift Yürek
Beyaz Gemi
Bir Mahzun Büyücü
Bir Ölünün Defteri
Beyaz Geceler
Bir Çift Yürek
Bir Devrin Romanı
Bomba
Boğaziçi Şıngır Mıngır
Bülbülü Öldürmek
Bir Kadın Düşmanı
Bir Ölünün Defteri
Bomba
Bir Türk Ailesinin Öyküsü
Bir Çift Yürek


C
Cezmi
Cezmi
Cadı
Cemile
Canan
Cumba’dan Rumba’ya
Cemile
Canbaz
Canan
Cezmi
Cezmi
Canan
Cemile – Sultan Murat


Ç
Çanlar Kimin İçin Çalıyor
Çalıkuşu
Çankaya
Çanakkale Askerine Rütbe Gerekmez
Çanlar Kimin İçin Çalıyor
Çalıkuşu
Çalıkuşu
Çalıkuşu
Çalıkuşu
Çalıkuşu
Çalıkuşu
Çalıkuşu
Çölde Bir İstanbul Kızı
Çölde Bir İstanbul Kızı
Çölde Bir İstanbul Kızı
Çatıdaki Rüzgar
Çatıdaki Nefes
Çete


D
Dokuzuncu Harciye Koğuşu
Dostluğun Gücü
Dudaktan Kalbe
Dağa Çıkan Kurt
Dağların Gözyaşları Cilt II
Dağların Gözyaşları Cilt I
Doğunun Limanları
Değişen Stratejilerin Odağında Türkiye
Dağa Çıkan Kurt
Dağa Çıkan Kurt
Damga
Dudaktan Kalbe
Dudaktan Kalbe
Damga
Dudaktan Kalbe
Dağa Çıkan Kurt
Dağları Bekleyen Kız
Dokuzuncu Harciye Koğuşu
Doğu Ekspresinde Cinayet
Damga
Dokuzuncu Harciye Koğuşu
Değişen Stratejilerin Odağında Türkiye
Dokuzuncu Harciye Koğuşu
Doğunun Limanları
Dördüncü Protokol
Değişen Stratejilerin Odağında Türkiye
Dava
Doğunun Limanları
Dağların Gözyaşları Cilt II


E
Eskici Ve Oğulları
Eski Hastalık
Eylül
Eylül
Eski Hastalık
Eski Hastalık
Eski Hastalık
Eugenie Grandet
Ekmek Elden Su Gölden
Ermeni İddiaları ve Gerçekler
Erikler Çiçek Açtı
Erikler Çiçek Açtı
Erikler Çiçek Açtı
Erikler Çiçek Açtı
Eksik Parçalar


F
Ferrarisini Satan Bilge
Fatih – Harbiye
Fatih – Harbiye
Fatih – Harbiye
Fatih – Harbiye
Fatih – Harbiye
Füreya
Ferdi Ve Şürekası
Ferdi Ve Şürekası
Fareler ve İnsanlar
Fedailerin Kalesi Alamut
Fazladan Bir Adam


G
Gönülçelen
Gülen Ada
Gelibolu – Yenilginin Destanı
Güneş Ülkesi
Gödeli Mehmet
Güneydoğu’dan Öyküler 1
Güneydoğu’dan Öyküler 3 – Geride Kalanlar
Gülnihal
Gurbet Hikayeleri
Gödeli Mehmet
Gazi Ve Fikriye
Gelibolu
Geçmişin Geleceği
Güneydoğu’dan Öyküler 1


H
Huzur
Harry Potter ve Felsefe Taşı
Hayatınızın Amacı
Harem
Hayvan Çiftliği
Hayvan Çiftliği
Hepsinden Acı
Handan
Handan
Huzur
Huzur
Huzur
Huzur
Huzur
Huzur
Hayvan Mezarlığı
Hüküm Gecesi
Hıçkırık
Hıçkırık


İ
İhanet Noktası
İçimizdeki Çocuk
İntibah
İntibah
İntibah
İnce Memed
İhtiyar Dost
İhtiyar Dost
İhtiyar Balıkçı
İstila
İki Güzel Günahkâr
İçimizdeki Biz
İbn Batuta Seyahatnamesi’nden Seçmeler
İki Şehrin Hikayesi
İki Şehrin Hikayesi
İntibah


K
Korkunç Yıllar
Koku
Korkunç Yıllar
Küçük Ağa
Kırk Yıl
Kırık Hayatlar
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
Kurtlar Sofrası
Küçük Ağa
Kiralık Konak
Kadın Pençesi
Küçük Ağa
Kendi Ayakları Üstünde
Kalp Ağrısı
Küçük Ağa
Kan ve Onur
Kurtuluş Savaşçıları
Korkunç Yıllar
Kiralık Konak
Kiralık Konak
Kiralık Konak
Karlı Dağdaki Ateş
Kar
Kiralık Konak
Kalp Ağrısı
Kırık Hayatlar
Kumarbaz
Köprü
Kiralık Konak
Kente Giden Yol
Korkunç Yıllar
Kaşağı
Kiralık Konak
Küçük Ağa
Korkunç Yıllar
Kayıp Aranıyor
Kızılcık Dalları
Kiralık Konak
Kan Davası
Küçük Ağa
Kadın Pençesi
Kurtlar Sofrası
Kosova Balkanları Anlamak İçin
Küçük Ağa
Kiralık Konak
Kamil Ve Meryem’e Dair
Kertenkelenin Uykusu
Korkunç Yıllar
Kırık Hayatlar
Korkunç Yıllar


L
Leyleklerin Uçuşu
Lider ve Demagog


M
Mısır Yargıcı Üçlemesi : Katledilen Piramit
Melekler ve Şeytanlar
Mai ve Siyah
Mai ve Siyah
Mai ve Siyah
Mai ve Siyah
Mai ve Siyah
Mai ve Siyah
Mai ve Siyah
Meyyale
Mahşer
Medyum
Milli Savaş Hikayeleri
Mahşer
Mustafa Kemal Ve Latife
Mutlu Ölüm
Martı
Mavi Tüy


N
Nesl-i Ahir
Nehir Tanrısı
Nehrin Dönemeci


O
Onlar Da İnsandı
Oliver Twist


Ö
Ölü Ozanlar Derneği
Ölü Ozanlar Derneği
Ölü Ozanlar Derneği
Ölüden Mektup Var
Ölüden Mektup Var
Ölüm Diyeti
Ölü Canlar
Ölü Canlar


P
Panorama
Panorama
Panorama
Panoroma
Primo Türk Çocuğu Nasıl Oldu


R
Ramses Batı Akasyasının Altında
Robinson Crusoe
Ramses Kadeş Savaşı
Ramses Kadeş Savaşı


S
Sarıkamış Dramı
Solan Umut
Simyacı
Sinekli Bakkal
Saray Ve Ötesi
Silahlara Veda
Saray Ve Ötesi
Sürgün
Simyacı
Simyacı
Sodom Ve Gomore
Silahlara Veda
Sefiller
Semerkant
Son Tren
Sodom Ve Gomore
Star
Solan Ümit
Son Tren
Simyacı
Sodom Ve Gomore
Simyacı
Sefiller
Simyacı
Sodom Ve Gomore
Silahlara Veda
Sergüzeşt
Sergüzeşt
Suç Ve Ceza
Sinekli Bakkal
Sınıf Arkadaşım Atatürk
Silahlara Veda
Son Sığınak
Sarı Zeybek
Sinekli Bakkal
Son Sığınak
Sürgün
Son Yeniçeri
Sofi’nin Dünyası
Sevginin Katıksızı
Sessiz Ev
Sodom Ve Gomore


Ş
Şeytan Dönemeci
Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu
Şıpsevdi


T
Toprak Uyanırsa
Toprak Uyanırsa
Tek Adam 1
Tek Adam
Taif’te Ölüm
Tek Çarık Yüzbaşı
Tanrı Dağı Ziyareti
Tren
Toprak Ana
Tarihin Tanıklığında Ermeniler Ve Rumlar
Türk’ün Areşle İmtihanı
Türk’ün Areşle İmtihanı
Türk’ün Areşle İmtihanı
Türk’ün Areşle İmtihanı


U
Uzun Beyaz Bulut Gelibolu
Uzun Beyaz Bulut Gelibolu


Ü
Ümit Dünyası


V
Vahşi Bir Kız Sevdim
Veronika Ölmek İstiyor
Veronika Ölmek İstiyor
Veronika Ölmek İstiyor
Vurun Kahpeye


Y
Yüzbaşı Selahattin’in Romanı
Yaprak Dökümü
Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği
Yaban
Yaprak Dökümü
Yaprak Dökümü
Yaprak Dökümü
Yaprak Dökümü
Yaprak Dökümü
Yaprak Dökümü
Yezid’in Kızı
Yaban
Yaban
Yaban
Yeşil Gece
Yaban
Yezidin Kızı
Yaralı Aşıklar
Yalnızız
Yalnızız
Yalnızız
Yalnızız
Yalnızız
Yüksek Ökçeler
Yüreğinin Götürdüğü Yere Git
Yüzbaşı Corelli’nin Mandolini
Yılanların Öcü
Yeşil Yol
Yağmur Beklerken
Yüzüncü Ad
Yavuz Sultan Selim Ağlıyor
Yüzbaşı Selahattin’in Romanı


Z
Zambaklar Açarken
Zambaklar Açarken
Zambaklar Açarken
Zambaklar Açarken
Zeytindağı
Zeytindağı
Zeytindağı
Zeytindağı
Zeytindağı
Zulüm Dağları Aşar – Çanakkale İçinde
Zulüm Dağları Aşar – Çanakkale İçinde