Aylık arşivler: Temmuz 2012

PHP+Ajax ile Hava Durumu

php+ajax havadurumu

Günümüzde web siteleri artık insanların günlük bilmek isteyeceği özel eklentiler ve uygulamalarla doldu taştı bunların başında haber bantları,döviz kurları,indirim reklamları ve elbette hava durumu bilgileri bulunmakta.

Bizde bu durumu bildiğimiz için web sitenizde kullanımınıza uygun bir uygulama geliştirdik uygulamayı kısaca açıklamak istiyorum.

aktif
pasif

Bizim yaptığımız uygulama (resim1) da seçtiğiniz şehir için o gün metorolojide belirlenmiş hava tahmin bilgileri bulunmakta ve her şehir değiştirildiğinde sayfamızı yeniden yüklemek yerine ajax ile gönderme işlemi yapılmaktadır ve uygulama çalıştığında ise sayfa yenilenmeden resim2 gibi olmakta.

Dilerseniz lafı fazla oyalamadan nasıl yapıldığı konusuna değinelim.Öncelikle bir form oluşturalım ve içerisine bütün şehirleri ekleyelim…

<div style=”width:150px; background-color:#F2F2F2;”>
  <div id=”yorum”></div>
    <form id=”sehirler” name=”sehirler” action=”” method=”get”>
      <select name=”sehir” size=”1″ id=”sehir” style=”margin:5px;” onchange=”dd();”>
        <option>Şehir Seçiniz</option>
        <option>Adana</option>
        <option>Adiyaman</option>
        <option>Afyon</option>
        <option>Agri</option>
        <option>Aksaray</option>
      </select>
    </form>
</div>
</div>

Sayfanın fazla uzamaması için bukadarı yeterli size vereceğimiz dosyada bütün şehirler mevcuttur. Evet şimdi ise Php Kodumuzu oluşturalım en son nerde ne yaptık açıklamasını yapalım.Aşağıdaki php kodunu hava.php gibi bir isimle farklı bir sayfa olarak kaydedelim.

<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set(‘display_errors’,’Off’);

if($_GET[‘sehir’] == “”) {
$sehir = “istanbul”; }
else {
$sehir = $_GET[‘sehir’]; }
function hava_duzenle($text) {
$text = trim($text);
$search = array(‘Tarih:’,’Nem:’,’°C’);
$replace = array(‘<b>Tarih: </b>’,'<b>Nem: </b>’,’°C’);
$new_text = str_replace($search,$replace,$text);
return $new_text;  }
$sehir_big = ucfirst($sehir);
$sehir_ufak = strtolower($sehir);

// DMİ Verilerini okuyoruz, bağlanamazsak hata verdirtiyoruz.
$gelen_sayfa = file_get_contents(“http://www.dmi.gov.tr/FTPDATA/wap/$sehir_ufak.wml”) or die (‘<b>HATA!</b><br> Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü hava tahmini verilerine ulaşılamıyor, girilen şehir adı hatalı veya sunucu meşgul olabilir.<br>İstenen şehir: ‘.$sehir_big.’ <br>’);
$basladi = stristr($gelen_sayfa,”Tarih”);
$bitti = strpos($basladi,”<b>TAHMiN”);
$durum1 = substr($basladi,0,$bitti);
$hava_durumu = hava_duzenle($durum1);
echo ‘
<font face=”Tahoma” size=”2″>
<b>Şehir:</b> ‘.iconv(‘ISO-8859-9′,’UTF-8’,$sehir_big).'<br>
‘.iconv(‘ISO-8859-9′,’UTF-8′,$hava_durumu).’
</font>
<br>
‘;

?>

Yukardaki Php kodunda metorolojiden aldğımız veriyi html kodlarıyla düzenliyoruz.Şimdi gelelim en   önemli kısma js ile formda seçmiş olduğumuz şehirin verilerini sayfayı yenilemeden hava.php dosyasında işleyerek bize html olarak bilgileri verecek.

<script type=”text/javascript” src=”jquery.js”></script>
<script type=”text/javascript”>
function dd()
{
var ekle=document.getElementById(‘sehir’).value;
$.ajax({
type:”GET”,
url:”hava.php?sehir=”+ekle,
success:function(msg){
$(“#yorum”).text(“”);
$(“#yorum”).append(msg);
}
});
}
</script>

Açıklama:Şimdi ne yaptığımızı kısaca açıklamaya çalışayım öncelikle şehir seçmek için bi form oluşturduk ve bütün şehirlerimizi bir ‘select’ objesine ekledik.Daha sonra js ile ajax metodunu kullanarak hava.php sayfamıza get methodu ile seçili şehri sayfa yenilemeden gönderdik.
önemli1:Burada jquery.js adında bir sayfa çağırdık bu sayfa ajax işleminin kullanımı için bulunmak zorundadır.
Daha sonra php komutumuzla dmi(Meteoroloji Genel müdürlüğünün resmi sitesi) den verilerimizi alıp bir değişkene atadık ve en son echo komutuyla ekrana html olarak düzenleyip yazdırdık.
önemli2:Bizim Html olarak düzenlediğimiz bu kodu ” <div id=”yorum”></div> ” satırının içerisine javascript te yazmış olduğumuz “$(“#yorum”).append(msg);” komutu html olarak işleyip div in sonuna ekleyecektir.

Projeyi İndirmek isteyen arkadaşlar Buradan İndirebilir

Demo Görüntüle

Türk Edebiyatı LYS Çalışma Kitabı Bölüm 11 – Cumhuriyet Dönemi Önemli Sanatçılar

Cumhuriyet Dönemi Önemli Sanatçıları
1.       Ahmet Kutsi Tecer
a.         Hece ile yazmış ancak beş hececilere katılmamıştır.
b.         Duygusal yönü ağır basan memleket şiirini içtenlikle ve ince bir söyleyiş güzelliğiyle yazmıştır.
c.          Eserlerinde halk kültürüne ve folklorik ögelere yer vermiştir.
d.         Âşık Veysel’in tanınmasını sağlamıştır.
e.         Eserleri:
                    i.                 Şiir: Şiirleri(Öldükten Sonra)
                  ii.                 İnceleme: Köylü Temsilcileri
                iii.                 Tiyatro: Koçyiğit, Köroğlu, Köşe Başı, Satılık ev, Satılık Ev
2.       Necip Fazıl Kısakürek
a.         Dil berrak ve temiz bir Türkçe ile yazmıştır.
b.         Yapıtlarında sevgi, ayrılık, özlem, yalnızlık, korku, Allah, din, tasavvuf, gelecek ideali, felsefi konular, insan iç dünyasındaki değişmeler yer alır.
c.          Maddeye karşı çıkan manevi değerleri ön planda tutan mistik akımın şiirdeki temsilcisi olmuştur.
d.         Şiirlerinde İstanbul önemli bir yer tutar.
e.         21 yaşında yazdığı “Kaldırımlar” şiiriyle büyük bir şöhret yakalamıştır. Kaldırım şairi olarak tanınmıştır.
f.          Hece ölçüsünü ustaca kullanmıştır.
g.         Şiir düşüncelerini “Çile” adlı şiir kitabında poetika başlığıyla yayımlamıştır.
h.         Eserlerini
                    i.                 Şiir: Kaldırımlar, Çile
                  ii.                 Tiyatro: Bir Adam Yaratmak, Reis bey
                iii.                 Roman: Kafa Kâğıdı(otobiyografik roman)
                 iv.                 Hatıra: Babıali
3.       Fazıl Hüsnü Dağlarca
a.         Cumhuriyet döneminin en kuvvetli şairlerindir.
b.         Epik şiirin ustasıdır.
c.          Tarih, sosyal, siyasi, felsefi metafizik konularını işlemiştir.
d.         Sade, duru bir dil kullanmıştır.
e.         Kişisellikten toplumsallığa yönelmiştir.
f.          Türkçem benim ses bayrağım” diyerek Türkçeye verdiği önemi ortaya koymuştur.
g.         Eserleri
                    i.                 Şiir: Çocuk ve Allah, Üç Şehit Destanı, Çakırın Destanı, Havaya Çizilen Dünya, Yedi Mehmetler
4.       Cahit Sıktı Tarancı > Yaşama Sevinci – Ölüm Korkusu
a.         Sade akıcı bir dil kullanır.
b.         Bazen heceyle bazen serbest tarzda şiir yazmıştır.
c.          Baudlaire ve Valery’den etkilenmiştir. (Sembolist)
d.         Şiirlerini bağımsız yazmıştır.
e.         Kafiyeye çok fazla önem vermiştir.
f.          Az sözle çok şey ifade etme düşüncesindedir.
g.         Şiirlerinde ölüm korkusu ve yaşama sevinci iç içedir.
h.         Ziya Osman Saba’ya yazdığı “Ziya’ya Mektuplar” edebiyatımızda en güzel mektuplardır.
i.           Eserleri
                    i.                 Şiir: Otuzbeş yaş, Düşten Güzel, Ömrümde Sukut, Sonrası
                  ii.                 Nesir: Ziya’ya Mektuplar
5.       Sait Faik Abasıyanık > Balık, Deniz, Ada, Çehov
a.         Edebiyatımızda Çehov tarzı hikâyenin temsilciliğini yapmıştır.
b.         Halk dilini kullanmıştır.
c.          Dünya’ya bakış felsefesini “bir insanı sevmekle başlar her şey” sözüyle açıklamıştır.
d.         Hikâyelerinde insanı büyüleyen şaşırtan yer yer argolu cümleler görülür.
e.         Hikâyelerinde gerçek hayattan tanıdığı gözlemlediği kişilere yer vermiştir.
f.          Eserleri
                    i.                 Hikâye: Semaver, lüzumsuz adam, mahalle kahvesi, tüneldeki çocuk, şahmerdan, sarnıç, havada bulut, kumpanya, hanım başı, son kuşlar, Alemdağ’da var bir yılan, Mahkeme Kapısı
                  ii.                 Şiir: Şimdi sevişme vakti
                iii.                 Roman: Kayıp Aranıyor, Medar-ı Maişet Vapuru
                 iv.                 Derleme: Balıkçının Ölümü, Yaşasın Edebiyat
6.       Peyami Safa > Psikoloji
a.         Modern Türk romanının en usta sanatçılardandır.
b.         Romanlarında olaylara değil psikolojik tahlillere yer vermiştir. Psikolojik çözümleyici romanın ustası olmuştur.
c.          Doğu-Batı sentezinden yana olmuştur.
d.         Geçimini sağlamak için yazdığı sanat değeri taşmaya eselerlerinde Server Bedi ve Cingöz Recai takma adlarını kullanmıştır.
e.         Eserleri:
                    i.                 Roman: Sözde kızlar, Şimşek, Mahşer, Bir Akşamdı, canan, Fatih-Harbiye, Bir Tereddütün Romanı, Yalnızız, Biz insanlar, Matmazel Noralya’nın Koltuğu, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Atilla.
                  ii.                 Tiyatro: Gün Doğuyor
                iii.                 Hikâye: Karanlıklar Kralı, İstanbul Hikâyeleri, Gençliğimiz, Bir Mekteplinin Hatıraları
7.       Ahmet Hamdi Tanpınar > Rüya, Zaman, Bilinçaltı, Nostalji
a.         En güçlü yönü şairliğidir.
b.         Hece kullanarak aruz sesi oluşturmaya çalışmıştır.
c.          Şiirlerinde şekilden çok ahenge önem verir.
d.         Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’den etkilenmiştir.
e.         Romanlarında teşbih ve istiarelere bolca yer vermiştir.
f.          Roman ve hikayelerinde insanın iç dünyasına ve bilinçaltına yönelir.
g.         Eserleri:
                    i.                 Şiir: Bütün Şiirler
                  ii.                 Öykü: Abdüllah Efendinin Rüyaları, Yaz Yağmuru
                iii.                 Roman: Huzur, Saatleri ayarlama enstitüsü, Sahnenin Dışındakiler, Mahur Beste
                 iv.                 Edebiyat Tarihi: 19.YY Edebiyat Tarihi
                   v.                 Deneme: Beş Şehir, Yahya Kemal
8.       Yaşar Kemal > Çukurova-İnce Memet
a.         39 dilde yayımlanmış olan kitaplarıyla dünya yazınında çok önemlidir.
b.         İnce memed adlı romanıyla uluslararası bir üne kavuşmuştur.
c.          Röportaj tekniğini romanda uygulamıştır.
d.         Eserleri:
                    i.                 Roman: Teneke, ince memed, Yer demir gök bakır, Yılanı öldürseler, Deniz küstü, Ağrı dağı Efsanesi
                  ii.                 Hikâye: Sarı Sıcak
                iii.                 Röportaj: yanan ormanda elli gün, Dünyanın en büyük çifliğinde 7 gün, Çukurova yana yana, peri bacaları, bir bulut kaynıyor.
9.       Orhan Kemal
a.         Hikâyeyi romana geçiş aşaması olarak görmüştür.
b.         Baba evi, Avare Yıllar, Ekmek Kavgası adlı eserleri ününü arttırır.
c.          Gerçekçi yazarlarımızdan olan sanatçı toplumsal gerçekliğin öncüsüdür.
d.         Eserleri
                    i.                 Hikâye: 72. Koğuş, ekmek kavgası, çamaşırcının kızı, grev
                  ii.                 Roman: Baba evi, avare yıllar, devlet kuşu, bereketli topraklar üzerinde, hanımın çiftliği, Eskici ve oğulları, gurbet kuşları, üçkâğıtçı
10.   Tarık Buğra
a.         Akıcı bir Türkçeyle yazmıştır.
b.         Eserleri:
                    i.                 Hikaye: oğlumuz, yarın diye bir şey yoktur, fen bilimleri çözümlü soru bankası
                  ii.                 Tiyatro: Ayakta durmak istiyorum
                iii.                 Gezi Yazıları: Gagaringrand
                 iv.                 Fıkra ve Deneme: Düşman kazanma sanatı
                   v.                 Roman: Siyah Kehribar, Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da, Fravunun imanı, dönemeçte, yalnızlar, yağmur beklerken, Osmancık
11.   Zeki Ömer Defne
a.         Şiirlerinde günlük olaylardan uzak bir dünyanın güzelliklerini anlatmıştır.
b.         Eserleri:
                    i.                 Şiir: Denizden çalınmış ülke
12.   Memduh Şevket Esendal > Çehov ilk sanatçı
a.         Modern hikâyeciliğimizin öncülerindendir.
b.         Eserlerinde karakterler sevimlidir. Sanatçı onların düzensizliklerini bile sevdirmeyi bilmiştir.
c.          Konularını genellikle İstanbul’un Aksaray semtindeki orta halli insanlar arasından seçilmiştir.
d.         Dil konuşma dilidir.
e.         Eserleri:
                    i.                 Roman: Ayaşlı Kiracılar, Vassaf Bey
                  ii.                 Hikâye: Otlakçı, Mendil altında, temiz sevgiler, hava parası, Veysel çavuş
13.   Abdullah Şinası Hisar
a.         Eserlerinde her yönüyle İstanbul’u anlatır.
b.         Şiirsel sanatlı uzun cümleleri vardır.
c.          Roman tekniğine uygunluk göstermeyen üç romanı edebiyata yeni bir tür katmıştır.
d.         Eserleri:
                    i.                 Roman: Fahim bey ve biz, Çamlıca’daki eniştemiz
                  ii.                 Anı: Boğaziçi yalıları, Boğaziçi mektupları, geçmiş zaman köşkleri
14.   Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı) >Deniz+Bodrum+Sürgün
a.         Edebiyata gazetede yaptığı çevirilere girmiş, yaptığı bir çeviri yüzünden İstanbul mahallelerini yargılamış ve Bodrum’a sürülmüştür.
b.         Hikâye ve romancılığa bodrumda başlamış.
c.          Coşkun, şiirsel bir dili vardır.
d.         Eserleri
                    i.                 Hikâye Kitapları: Ege kıyılarında, Merhaba Akdeniz, Egenin Dibi, Yaşasın Deniz, Gülen Ada, Gündüzünü kaybeden kuş
                  ii.                 Romanları: Agenta Burina Burinata
                iii.                 Denemeleri: Anadolu Efsaneleri
                 iv.                 Anı: Mavi Sürgün
15.   Haldun Taner > Keşanlı Ali Destanı
a.         Keşanlı ali destanıyla Türkiye’ye epik tiyatroyu getirmiştir.
b.         Eserleri:
c.          Tiyatro: Keşanlı Ali Destanı, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Gözlerimi kaparım vazifemi Yaparım
d.         Hikâye: Şişhaneye yağmur yağıyordu, on ikiye bir var, sabah yürüyüşü, ayışığında, Çalış kur
e.          Fıkra: Deve Kuşuna Mektuplar
16.   Ahmet Muhip Dıranas > Sembolizm – Boudlere
a.         Şiirde sese ve şekil mükemmelliğine önem vermiştir.
b.         Bodlaire’in sembolizm akımından etkilenmiştir.
c.          Halk şiiri ve batı şiirini sentezlemeye çalışmıştır
d.         Eserleri
                    i.                 Tiyatro: Gölgeler, o böyle istemezdi
                  ii.                 Şiir: Şiirler
17.   Bedri Rahmi Eyüboğlu
a.         Eserleri
                    i.                 Şiir: Yaradana Mektuplar, Karadut, Dol kara bakır dol
                  ii.                 Gezi ve Deneme: Canım Anadolu, Deli fişek, Resme başlarken(ölümünden sonra)
18.   Cahit Külebi
a.         Biçimin serbest olması gerektiğini söyler
b.         Şiirlerinde yeni bir romantizm oluşturduğunu söylemiştir. Ancak çoğu zaman realist unsurlar ağır basar.
c.          Eserleri
                    i.                 Şiir: Adamın biri, yeşeren otlar, süt, Atatürk Kurtuluş savaşında
19.   Cemil Meriç > Düşünür
a.         Makale, deneme ve araştırmaları ile tanınmıştır.
b.         Eserleri
                    i.                 İncelemeleri: Hind Eebiyatı, İlk Sosyalist, Bu Ülke, Umrandan Uygarlığa, Işık Doğudan Gelir, Kültürden ifrana
                  ii.                 Denemekeri: Mağaradakiler
                iii.                 Günlük: Jurnal
                 iv.                 Diğer Kitapları: Kırk Ambar
20.   Nihat Atsız
a.         Eserleri:
                    i.                 Roman: Bozkurtların Ölümü, bozkurtlar diriliyor
21.   Sabahattin Kudret Solok
a.         Şekle önem vermiştir.
b.         Yalın bir anlatımı vardır.
c.          Eserleri:
                    i.                 Şiir: Bir Zamanlar düşü, Duru Gök, Gün ışığı
                  ii.                 Hikaye: Gazoz ağacı
                iii.                 Oyun: Bayhiç
22.   Rıfat Ilgaz
a.         Eserleri
                    i.                 Tiyatro: Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı uyanıyor
                  ii.                 Roman: Karatma geceleri, Sarı Yazma
                iii.                 Şiir: Üsküdar’da sabah oldu, yarenlik
23.   Aziz Nesin
a.         Eserleri
                    i.                 Roman: Gol Kralı, Sait hopsait, zübük, şimdiki çocuklar harika, yaşar ne yaşar ne yaşamaz
                  ii.                 Hikaye: Toros Canavarı, Fil Hamdi, Damda Deli var
                iii.                 Çocuk Hikayeleri: Borçlu olduklarımız, öküz başkan
                 iv.                 Anı: Böyle Gelmiş Böyle Gitmez
                   v.                 Masal: Aziz Dededen Masallar
                 vi.                 Gezi Yazıları: Dünya Kazan ben kepçe

curPage=1; document.oncontextmenu = function(){return false} if(document.layers) { window.onmousedown = function(e){ if(e.target==document)return false; } }